Kedves Felhasználóink!

A ZenészApró.hu oldalon - ami magában foglalja a zeneszapro.hu és a zenészapró.hu aldoménjeit is - a megadott adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el. Az oldal használatával a Felhasználó elfogadja az alábbi Adatkezelési és információbiztonsági szabályzatban foglaltakat.

Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdés esetén keressetek meg minket az admin (kukac) zeneszapro.hu címen!

Az adatok kezelését a Bau-Bio Kft. - a továbbiakban ZenészApró.hu - végzi.

Bau-Bio Kft.
1126 Budapest,
Istenhegyi út 7/c
Cégjegyzék szám: 01-09-077462
Adószám: 10565847-2-43
Számlaszám: OTP 11712004-20335160

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el:

* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
* az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
* a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
* európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
* Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Az adatkezelés jogcíme:

A ZenészApró.hu a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén); (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja: A ZenészApró.hu a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A ZenészApró.hu kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá a ZenészApró.hu a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli amennyiben erről jogszabály kifejezetten máshogy nem rendelkezik.

A ZenészApró.hu adatkezelési céljai:

A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (a Társaság és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között);
* Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
* Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;
* A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
* A Szolgáltatások védelme az illetéktelen hozzáférés, behatolás ellen;
* az elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
* a Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

A Társaság a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból – például a Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó számára releváns találatok megjelenítése – is kezeli. A Weboldal használatával a Felhasználó által adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy a ZenészApró.hu figyelemmel kísérje, hogy a Weblap Felhasználói milyen módon használják a Weblapot és az ott elérhető Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weblapon. Ezen adatok felhasználásával a ZenészApró.hu a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kaphatnak.

A ZenészApró.hu különböző funkcióival kapcsolatban az alábbi adatokat kezeljük:

1. Böngészés látogatóként

A ZenészApró.hu oldalra látogatók IP címét valamint látogatás időpontját rögzítjük.

2. Regisztráció, hirdetésfeladás

A hirdetés feladásához a felhasználónak regisztrálnia kell az oldalra. A regisztrációkor egyedül a felhasználó email címének megadása kötelező. A felhasználó ezen felül megadhatja valós nevét, illetve telefonszámát. A feladott hirdetésekben megadott adatok, információk szintén rögzítésre kerülnek a ZenészApró.hu adatbázisában, valamint elérhetőek az oldal nyilvános részein is mint a hirdetés részei.

3. Hirdetés kiemelés

Hirdetés kiemelés szolgálatás megvásárlása esetén a felhasználónak meg kell adnia a nevét, telefonszámát, címét és email címét. A cím adatokra a szolgáltatásról szóló számla eljuttatásához van szükség. A szolgáltatás ellenértékének megtérítése online bankkártyás fizetéssel történik a BORGUN fizetési szolgáltatón keresztül. A fizetéshez tartozó adatokat a fizetési szolgáltató kezeli, a ZenészApró.hu rendszerében csak a tranzakció metaadatai - időpont, a megrendelt szolgáltatás azonosítója - kerülnek rögzítésre.

A megadott adatokat a ZenészApró.hu megoszthatja más szolgáltatókkal, akik közreműködnek a szolgáltatás teljesítésében (pl. Futárcég, számlázási szolgáltató).

A ZenészApró.hu az oldal használata során keletkezett adatokat csak a legszűkebb, az adott feladat megvalósíthatósága mértékében és idejéig használja föl. A felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését.

Az oldal a felhasználói élmény növeléséhez valamint a bejelentkezett felhasználók kezeléséhez sütiket használ.

Sikeres hidetést és böngészést kívánunk!

ZenészApró.hu csapat